Powrót

Kiedy otrzymam wynagrodzenie?

Nagroda konkursowa zostanie wypłacona po 30 dniu od chwili wygenerowania Oświadczenia, ale przed 45 dniem roboczym.

Czas ten przeznaczony jest między innymi na:

  • otrzymanie przez nas papierowej wersji Załącznika "Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej";
  • akceptację plików źródłowych przez Klienta;
  • weryfikację, czy zwycięska praca nie jest plagiatem (czyli jest unikalna, nie jest pobrana ze stocków, jest zgodna z regulaminem konkursu, albo czy np użyty font posiada licencję umożliwiajacą jego wykorzystanie w projekcie) - w tym czasie Klient lub osoba postronna może wnieść sprzeciw, że zwycięska praca jest niezgodna z Regulaminem.

 


 

 


Konkursy