« Powrót

Kiedy otrzymam wynagrodzenie?

Nagroda konkursowa zostanie wypłacona po akceptacji plików źródłowych przez Klienta oraz po otrzymaniu przez nas papierowej wersji Załącznika nr 2 "Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej". Zwykle nie później niż 14 dni roboczych po wygenerowaniu ww. oświadczenia.

Konkursy