Powrót

Jak mogę edytować dane w utworzonym już konkursie?

Utworzonego już konkursu nie możesz edytować samodzielnie. Możesz natomiast dodawać komentarze do swojej specyfikacji zamówienia lub poprosić opiekuna zamówienia o zmianę treśći.

Konkursy