Polityka zwrotu pieniędzy

Jako formalny Organizator konkursu masz prawo wybrać, czy gwarantujesz wybór Zwycięzcy i wypłatę Nagrody, czy chcesz zachować dla siebie możliwość zwrotu pieniędzy przeznaczonych za zwycięski projekt.

Opcja nr 1. Konkurs z gwarantowaną nagrodą

  • ZALETA: graficy zdecydowanie chętniej biorą udział w konkursach, gdzie nagroda jest gwarantowana; z pewnością otrzymasz więcej projektów, od lepszych grafików;
  • WADA: jeśli wybierzesz tę opcję, nie masz możliwości wycofania wpłaconych pieniędzy po uruchomieniu konkursu;

Opcja nr 2. Konkurs bez gwarantowanej nagrody:
  • ZALETA: jeśli żadna z przesłanych przez grafików prac Ci się nie spodoba, zwrócimy Ci pieniądze przeznaczone na Nagrodę dla Zwycięzcy;
  • WADA: zainteresowanie Twoim konkursem będzie mniejsze, niż w przypadku konkursów z gwarantowaną Nagrodą;

Informacje dodatkowe:
  • jeśli będziesz chciał zrezygnować z usługi przed uruchomieniem Twojego konkursu - zwrócimy Ci wszystkie wpłacone pieniądze;
  • po uruchomieniu konkursu nie ma możliwości zwrotu prowizji (dlaczego? ponieważ musimy pokryć opłaty związane z utrzymaniem i rozwojem serwisu, aby zapewnić stały, najwyższy standard świadczonych usług);