Powrót

Ile poprawek do swojej pracy muszę wykonać, jeśli wygrałem konkurs?

Każdy konkurs ma indywidualnie określoną liczbę poprawek do pracy zwycięskiej.

Konkursy