Powrót

Czy jedna osoba może mieć wiele kont i w ten sposób dodawać prace konkursowe?

Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jedno konto, z którego może dodać dowolną liczbę prac konkursowych.

Konkursy