POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zależy nam, aby wszystkie nasze zasady były jasne i czytelne, aby nasi użytkownicy - powierzając nam swoje dane - wiedzieli, że są one dobrze przechowywane i bezpieczne.
Poniżej opisujemy w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność, a także wyjaśniamy wszystkie zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o naszych użytkownikach.

Trochę o nas

 1. Właścicielem serwisu pod adresem www.designer.pl i administratorem danych osobowych jest firma Crowd Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-4162) Kwidzyńska 4D, o numerze NIP 8982206918, REGON 022354689, KRS 0000513418 kapitał zakładowy 1.593.000,00 PLN zapłacony w całości.

 2. Należą do nas takie serwisy jak: www.designer.pl, www.i-grafika.pl, www.crowddesign.pl,

Dane osobowe

 1. Przede wszystkim nie udostępniamy i nie sprzedajemy Twoich danych osobom nieupoważnionym.

 2. Korzystając z naszych serwisów pozostajesz anonimowy tak długo, jak tego chcesz, a informacje wynikające z ogólnych zasad połaczeń internetowych zbierane są wyłącznie w celach statystycznych i do celów administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Co ważne - dane poniższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 3. Co to za dane? Między innymi: liczba i źródło wizyt w serwisach, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, informacje o przeglądarce, czy numer IP komputera.

 4. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nas, chyba że opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Kiedy podajesz swoje dane

 1. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają zapisania się. Jeśli chcesz skorzystać z jednej z takich usług (np. poprzez założenie wizytówki w katalogu lub zlecenie znalezienia grafika), będziesz musiał wypełnić formularz i podać dane osobowe i kontaktowe takie jak:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres,

  3. numer telefonu

  4. oraz adres poczty elektronicznej.

W regulaminie danej usługi mogą zostać wskazane inne dane osobowe, które powinieneś podać w celu skorzystania z usługi. Będą one przetwarzane przez nas w związku z realizacją naszych zobowiązań wynikających z zamówienia. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

 1. po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie

 2. lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynikać będzie z przepisów prawnych.

 3. Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach pamiętaj, że obowiązują Cię także zasady regulaminu konkursu, który może zakładać podanie do publicznej wiadomości Twoich danych, jako zwyciężcy lub osoby wyróżnionej.

 4. Jeśli korzystasz z usług lub produktów płatnych, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte również w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.

Kiedy upubliczniasz swoje dane

 1. Pamiętaj, że Twoja aktywność w miejscach publicznych naszego Serwisu, np. na forum, czy w katalogu grafików sprawia, że udostępniasz informacje o sobie także osobom trzecim, a dokładniej - wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają niniejszej Polityce.

Bezpieczeństwo danych

 1. Dane, które nam powierzasz, trzymamy na profesjonalnym sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonym centrum przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zabezpieczony w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii, czy włamania.

 2. Ty także dbaj o bezpieczeństwo swoich danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez Ciebie szkody spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

Prawo do wglądu i usunięcia Twoich danych

 1. Pamiętaj, że w każdym momencie masz prawo dostępu do informacji dotyczących Twoich danych osobowych przechowywanych w naszych serwisach oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

 2. Masz także możliwość uzyskania informacji czy i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także żądania usunięcia ich z naszej bazy.

 3. Możemy jednak odmówić usunięcia danych, w przypadku gdy Użytkownik nie uregulował wszystkich należności, naruszył regulamin serwisu lub którejś z naszych usługi bądź obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Kontakt

 1. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, sugestie, czy pytania. W sprawach związanych z polityką prywatności, danymi osobowymi, prawem autorskim piszcie do nas na adres: [email protected]