Powrót

Czy mogę żądać usunięcia swoich prac z zakończonego konkursu?

Nie, biorąc udział w konkursie wyraziłeś zgodę na prezentowanie zgłoszonych prac również po jego zakończeniu. Chcemy, aby archiwalne, zakończone konkursy można było oglądać z pełną bazą nadesłanych prac.

Konkursy