Powrót

Jakie kryteria muszę spełnić, żeby sprzedawać w Sklepie?

Nasze kryteria to: Twój projekt musi być profesjonalnie stworzony i wyrażać zamiłowanie do rzeczy wyjątkowych. Na stronie profilowej Twojego projektu musi być kompletny, wyczerpujący opis projektu, jego przeznaczenia, możliwego wykorzystania, przykładowych branż i jak największą liczbę słów kluczowych (tagów) - dobrze cechującą Twój projekt. Przygotuj także dobrej jakości grafiki - w tym mockupy - które dobrze ilustrują sprzedawaną pracę w różnych kontekstach. Dobrze by było, żebyś dostarczył nam co najmniej kilka projektów, które świadczą o twoim warsztacie i umiejętnościach. Twoje projekty muszą być poprawne technicznie, wysokiej jakości, a przede wszystkim unikalne! Nie może być mowy o żadnych zapożyczeniach ze stocków, czy innych gotowych elementach graficznych w logotypach. Musisz posiadać wszystkie prawa autorskie i licencje, w tym pośrednie, które umożliwiają Ci sprzedaż i dysponowanie dziełem.

Konkursy