Powrót

Czy po sprzedaży logo tracę do niego prawa?

Po części. Na zawsze pozostajesz właścicielem autorskich praw osobistych, a więc możesz wiązać swoje nazwisko z dziełem, a także - jeśli się odpowiednio zabezpieczysz (np zapisem w umowie) - możesz używać logotypu w celu autopromocji, na przykład w portfolio. Zbywasz natomiast autorskie prawa majątkowe. Oznacza to, że nie możesz nikomu innemu odstąpić, czy sprzedać swojego dzieła. Od chwili zakupu dysponentem praw do logo staje się Kupujący.

Konkursy