Powrót

Co się stanie, jeśli sprzedam swój projekt gdzie indziej?

Jeśli jest to projekt, w którym przekazujesz prawa autorskie do utworu (np do logotypu) lub licencję wyłączną, koniecznie musisz wycofać swoją pracę z naszego Sklepu. Jeśli zdażyłoby się, że dwóch różnych klientów kupi Twój projekt, będziesz musiał powiadomić jednego z nich, że nie ma praw do zakupionej pracy. A takie sytuacje na ogół nie są przyjemne.

Konkursy