Powrót

Co się stanie, jeśli nie naniosę poprawek w wymaganym terminie

Jeśli okaże się, że po zakupie logotypu z jakichś przyczyn nie możesz wprowadzić oczekiwanych przez Klienta zmian, bo jesteś na przykład na urlopie lub chory, Twoją pracę wykona inny grafik. W zamian wypłacimy mu 20% należnej Ci kwoty.

Konkursy