« powrót do listy konkursów

Plakat dla 41 Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej


Klient wybrał zwycięską pracę spośród graficznych, które otrzymał od grafików i agencji graficznych z całej Polski.

Załóż podobny konkurs Jak to działa
ID konkursu

#3015

Nagroda gwarantowana
Liczba prac

71

Liczba wyświetleń

2137

Status

Zakończony

Załóż podobny konkurs

Plakat dla 41 Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Szanowni graficy! Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ogłasza konkurs na projekt plakatu 39.Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej organizowanego pod hasłem „Viridarium musicum”. Konkurs zakończy się 3 maja 2019 roku.  Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym 41.Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – Viridarium musi...

Pokaż szczegóły konkursu

Szanowni graficy!

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ogłasza konkurs na projekt plakatu 39.Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej organizowanego pod hasłem „Viridarium musicum”. Konkurs zakończy się 3 maja 2019 roku. 

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym 41.Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – Viridarium musicum.

W załączeniu znajdują się link tłumaczący ideę związaną z Festiwalem oraz jego program -

http://ckis.stary.sacz.pl/konkurs-na-projekt-graficzny-plakatu-41-starosadeckiego-festiwalu-muzyki-dawnej-2019/

Zwróćcie uwagę na to, że plakat powinien mieć format B1 680 x 980 mm.

Kilka najistotniejszych informacji z regulaminu:

Nagrody:

 1. Za zwycięski projekt zostanie przyznana pieniężna nagroda główna w wysokości 2.200,00 PLN brutto (dwa tysiące dwieście złotych 0/100).
 2. Przewiduje się także przyznanie wyróżnienia w wysokości 500,00 PLN brutto (pięćset złotych 0/100).

Wymagania jakie powinien spełniać projekt:

 1. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać:
  grafikę autorską, oraz

pozostałe elementy obowiązkowe:

– nazwę wydarzenia: 41. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

– datę festiwalu: 10 – 14 lipca 2019 ,

– motto 41 edycji festiwalu: Viridarium musicum

– skrócony program: (patrz zał. na końcu regulaminu)
– pasek (szer. ok. 20 mm) na loga partnerów (6-8 szt)

– adres strony internetowej www.festiwal.wstarymsaczu.pl

 1. Autorska grafika obowiązkowo powinna eksponować następujący komunikat:  
  –  życie klasztorne / zakonne / kontemplacyjne     
  (symbolicznie, bez konieczności odwoływania się do konkretnego zakonu/reguły)
 2. Autorska grafika opcjonalnie może (nie musi) prezentować następujące komunikaty:  
  –  ogród (wirydarz to ogród klasztorny, a Viridarium musicum to symboliczny „muzyczny ogród”)
  –  muzyka dawna
 3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl , w tytule e-maila prosimy wpisać: Konkurs: plakat 41. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
 4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 3 maja 2019 roku włącznie.
 5. W przypadku jeśli na konkurs wpłynie mniej niż 40 prac organizator może wydłużyć czas trwania konkursu.
 6. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy (prewkę) projektu plakatu proporcjonalnie pomniejszony w stosunku do oryginalnego  wymiaru (980×680 układ pionowy) w formacie JPG, którego wielkość nie powinna przekraczać 2 MB. (przy zgłoszeniu na designer.pl rozdzielczość może być inna pod warunkiem zastosowania skali).
 7. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia oraz imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i telefon kontaktowy autora.*

* w wypadku zgłoszeń poprzez designer.pl nie jest to wymagane o ile uzupełnili Państwo swój profil
 

 1. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć do Organizatora plakat końcowy projekt plakatu, jako plik graficzny PDF, rozm. 680 x 980 mm (+ spad 4 mm), CMYK, rozdzielczość 300 dpi. (z uwzględnieniem paska z logami partnerów i sponsorów)


Zapraszamy również na naszą stronę: poczytajcie o nas!
http://festiwal.wstarymsaczu.pl/

Uwaga: Konkurs ogłoszony u nas na stronie festiwalu i ten na designer.pl ma jednakowe zasady (bo to ten sam konkurs) - portal ma na celu pomoc techniczną i dodatkową promocję festiwalu. Dla wygody, zgłaszajcie propozycje poprzez designer.pl. Prace zgłoszone do organizatora będą również dodane do konkursu na designer.pl w czasie wyboru zwycięzcy, a uczestnicy na designer.pl powiadomieni o pracy, która wygrała.


Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://ckis.stary.sacz.pl/konkurs-na-projekt-graficzny-plakatu-41-starosadeckiego-festiwalu-muzyki-dawnej-2019/ oraz na portalu designer.pl w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu. 

Zasady konkursu

Aby zobaczyć zasady konkursu musisz być zalogowany
Ukryj szczegóły konkursu
Wybierz sortowanie
Ocena
Najnowsze
Id grafika: #1784 Nr pracy: #172888
+
0
Id grafika: #5312 Nr pracy: #171057
+
0
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #4050 Nr pracy: #168223
+
11
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #13338 Nr pracy: #171174
+
6
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #1990 Nr pracy: #169371
+
1
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #1288 Nr pracy: #169755
+
0
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #1288 Nr pracy: #170307
+
0
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #9057 Nr pracy: #170853
+
0
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #1784 Nr pracy: #172890
+
0
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #9057 Nr pracy: #171244
+
0
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #5312 Nr pracy: #171232
+
0
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #5312 Nr pracy: #171217
+
0
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #5312 Nr pracy: #171213
+
0
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #5312 Nr pracy: #171056
+
1
Kontakt z grafikiem
Id grafika: #5312 Nr pracy: #171055
+
0
Kontakt z grafikiem