OCHRONA PRAW AUTORSKICH, CZYLI SZANUJMY CUDZĄ PRACĘ

Kwestia praw autorskich i ich ochrony jest dla nas tematem bardzo ważnym. Dlatego chcielibyśmy w tym miejscu przedstawić nasze stanowisko dotyczące umieszczanych w naszych serwisach treści, grafik i innych prac, które przejawiają cechy działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Pamiętaj, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania - jeśli jakiś plik jest powszechnie dostępny w Internecie, nie oznacza to jeszcze, że można go legalnie i bez pozwolenia rozpowszechniać. Zawsze staraj się sprawdzać licencje i zapisy o prawach autorskich do poszczególnych prac.

1.  Nasze treści, prace graficzne i inne dzieła własne

 • Informujemy, że prawa autorskie do informacji i materiałów lub znaków towarowych znajdujących się w naszych serwisach należą do Crowd Design sp. z o.o. lub Spółka ta posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z tych materiałów, informacji lub znaków.

 • Zanim nie zapytasz, nie korzystaj - nie wyrażamy zgody na kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych elementów zawartych na naszych stronach w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez wcześniejszego uzyskania od nas pisemnej zgody.

 • Treści, poradniki, tutoriale publikowane w naszych serwisach możesz wykorzystywać wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W razie wątpliwości, czy użytkowanie nie wykracza poza dozwolone ramy, skontaktuj się z nami i zapytaj o zgodę.
   

2. Materiały naszych użytkowników

 • Użytkownicy udostępniają za pomocą naszych serwisów takie materiały jak prace graficzne, treści, pliki czy linki do innych stron. Te materiały należą do nich i podlegają normalnym przepisom o prawie autorskim przysługującym ich twórcom i ochronie zgodnie z odpowiednimi zapisami. Nie sprawujemy nad nimi kontroli i nie ponosimy za te treści odpowiedzialności, a także za prawo do ich publikowania.  

 • Reagujemy jednak na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich - jeśli zauważyłeś, że ktoś zamieszcza w naszych serwisach prace lub treści, do których nie posiada praw autorskich, prosimy - zgłoś nam to jak najszybciej. Po weryfikacji każdego zawiadomienia podejmiemy decyzję o dalszych krokach wobec danego użytkownika.
   

3. Zamieszczanie własnych materiałów w naszych serwisach i ich przetwarzanie.

 • Nie martw się - zamieszczanie przez Ciebie własnych prac na naszych serwisach nie daje nam żadnych praw do ich wykorzystywania, powielania czy przetwarzania, o ile nie umówimy się inaczej. Będziesz o tym każdorazowo, wyraźnie informowany i zawsze możesz odmówić tego typu współpracy.

 • Pamiętaj jednak, że część naszych usług polega na odsprzedawaniu prac graficznych, a także prezentowaniu Twoich materiałów osobom trzecim, więc musisz dobrze przemyśleć, co chcesz na naszych stronach prezentować.

 • Przyjmujemy, że jeśli w Twoich pracach występują takie materiały jak znaki towarowe, wizerunki osób itp, to nie naruszają one jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, jak również obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności, że uzyskałeś zgodę osób przedstawionych na fotografii na wykonanie zdjęcia oraz wykorzystanie go do własnych celów promocyjnych i marketingowych, w tym na jego zamieszczenie w Internecie, w galerii, na stronie internetowej, etc.