« powrót

Logo dla pizzerii

#795
Cena: 460
Logo dla pizzerii, nazwa jest możliwa do zmiany.
Dostępne rodzaje licencji
  • Klient nabywa pełnię autorskich praw majątkowych do Projektu.
  • Klient nabywa licencję wyłączną na korzystanie z Projektu (z prawem udzielenia dalszej licencji).
  • Klient nabywa licencję niewyłączną na Projekt.
Autor
Liczba produktów
2
Liczba sprzedaży
0