« powrót

Pet shop logo

#595
Cena: 150
Logotyp może być zastosowany przez właścicieli sklepów zoologicznych, producentów karm zwierzęcych czy innych akcesoriów dla zwierząt domowych, a także przez kliniki weterynaryjne bądź fundacje zwierzęce. Jest proste, geometryczne i czytelne, projektowane na siatce, oparte na zasadzie złotego podziału.
Dostępne rodzaje licencji
  • Klient nabywa pełnię autorskich praw majątkowych do Projektu.
  • Klient nabywa licencję wyłączną na korzystanie z Projektu (z prawem udzielenia dalszej licencji).
Autor
Liczba produktów
19
Liczba sprzedaży
1