« powrót

Logo dla firmy budowlanej, związanej z budową dróg

#447
Cena: 450
Logo dedykowane dla firmy budowlanej, zajmującej się budową dróg. Istnieje możliwość zmiany fontu bądź kolorystyki, jak również ułożenia logotypu (nazwy firmy względem logotypu).
Dostępne rodzaje licencji
  • Klient nabywa pełnię autorskich praw majątkowych do Projektu.
Liczba produktów
8
Liczba sprzedaży
0