« powrót

CreatiVe Logo

#150
Sprzedany za: 150
Logo przeznaczone dla wielu grup społecznych. Dość uniwersalne i nowoczesne. Może być użyty w wielu dziedzinach i kategoriach.
Dostępne rodzaje licencji
  • Klient nabywa pełnię autorskich praw majątkowych do Projektu.
  • Klient nabywa licencję wyłączną na korzystanie z Projektu (z zakazem udzielenia dalszej licencji).
Autor
Liczba produktów
0
Liczba sprzedaży
1