« Powrót

Uniformy jako element identyfikacji wizualnej

Dodano: 2015-06-02 przez: Andrzej Sitek

Standaryzacja ubiorów jest na pewno konieczna w wypadku banków, restauracji, hoteli, sieci sklepów, czyli w przedsiębiorstwach, w których klient najpierw styka się z pracownikiem, będącym niejako wizytówką firmy. Wielu właścicieli biznesów z różnych branż również stosuje firmowe stroje lub ich część, np. T-shirty. Czy ma to jakieś uzasadnienie i niesie ze sobą inne korzyści?

Część systemu

Na pewno tak. Zalet jest wiele. Wespół z innymi komponentami identyfikacji wizualnej, ubiór tworzy jednolity system, który oddziałuje zarówno na zewnątrz, w kierunku odbiorców, jak i do wewnątrz. Chodzi o zwiększenie efektywności komunikacji, wzmocnienie poczucia przynależności pracowników, łatwiejszą identyfikację w wypadku przedsiębiorstw wieloosobowych. Dla pracowników strój firmowy to też korzyść, bo nie muszą zużywać własnej odzieży, pracodawca najczęściej przyznaje pracownikom ubiór nieodpłatnie.
http://www.dickiesworkwear.com/en/corporate

Podstawowym zagadnieniem jest określenie i ustalenie, w jakich sektorach przedsiębiorstwa ubiór firmowy może przynieść firmie korzyści. Inne kryteria są przyjmowane w bankach, a inne na produkcji w dużym zakładzie. Należy również odnieść się do zdania pracowników, u których zbyt rygorystyczne narzucenie strojów lub ich elementów, może wywołać niezadowolenie lub inne formy oporu.

Strój, czyli co?

Kolejna kwestia to określenie, który element lub część ubioru ma stanowić fragment firmowej koncepcji identyfikacji. Najdalej posuniętą formą stroju firmowego są umundurowania pracowników sektora państwowego, np. policjantów, strażników miejskich, więziennictwa. W innych wypadkach, np. z branży medycznej, często wystarczy jedynie fartuch z nieodzowną plakietką informacyjną albo T-shirt z nazwą firmy, z czym można spotkać się w przedsiębiorstwach z sektora IT.

Wybór stroju może dotyczyć także kwestii odnoszących się do warunków klimatycznych, np. podziału na ubiory zimowe i letnie. Jednocześnie należy rozważyć koszty, jakie oznacza uniformizacja oraz odnieść je do ewentualnych korzyści.

Kolory i znaki firmowe

W aspekcie czysto praktycznym należy pamiętać, że strój, niezależnie od tego, czy mówimy jedynie o koszulce, czy wariancie bardziej rozbudowanym, musi łączyć się z pozostałymi komponentami identyfikacji wizualnej. Efekt ten można osiągnąć na wiele sposobów, najłatwiej za pomocą kolorystyki, najczęściej takiej, która nawiązuje do barw logotypu lub innych znaków firmowych. Oczywiście zawsze dobrym pomysłem jest umieszczenie logo lub choćby plakietki na odzieży.

freeimages / contrapart

Obecnie istnieje wiele opcji osadzenia znaków na garderobie poczynając od wariantów wyszywanych, przez wtapiane na gorąco, po malowane. Każdorazowo trzeba dbać o to, aby strój wyglądał schludnie, był funkcjonalny, z odpowiedniego rodzaju materiału. Pracownicy muszą czuć się w odzieży dobrze, dzięki czemu będą lepiej spełniać swoje obowiązki.

Konkurencja nie śpi

Ostatnia kwestia dotyczy wyróżnienia strojów w odniesieniu do konkurencji. Czy branża, w jakiej działa firma, korzysta z firmowych uniformów? Jeśli tak, to jakich? Jak można wykazać się inwencją? Być może wystarczy jedynie znaleźć inne miejsce na umieszczenie logo lub zmienić tradycyjny krój stroju albo postawić na inną niż zazwyczaj część garderoby. Oczywiście wiele zależy od okoliczności, branży, specyfiki prowadzonego biznesu. Na koniec trzeba też pomyśleć o tym, kto będzie wykonawcą i dostawcą odzieży firmowej. Jaką jakość prezentują jego wyroby i jakie ceny oferuje.

Czy warto?

Powyższe kwestie nie wyczerpują tematu odzieży firmowej, bo istnieje tyle rozwiązań, co firm korzystających z tego elementu identyfikacji wizualnej. Na pewno warto uwzględnić ubiór pracowników w strategii przedsiębiorstwa, bo korzyści jest więcej niż ewentualnych problemów. Ostatecznie chodzi o zysk, a stroje pracowników mogą się przyczynić do jego zmaksymalizowania.